Oferta

Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie:

– Rejestracji przedsiębiorstwa i pomoc w wyborze optymalnej formy opodatkowania
– Sporządzanie biznesplanów
– Prowadzenia ewidencji w formie ksiąg rachunkowych
– Prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
– Prowadzenia ewidencji przychodów
– Prowadzenia rejestrów VAT
– Obsługi kadr i płac (w tym prowadzenie akt osobowych)
– Sporządzanie deklaracji do ZUS
– Przygotowywania deklaracji i sprawozdań na potrzeby: US, GUS, ZUS
– Rozliczeń rocznych
– Jednorazowych konsultacji księgowych

Jeżeli zamierzają Państwo otworzyć działalność gospodarczą lub już ją Państwo prowadzą, a chcą Państwo uzyskać pomoc w zakresie prowadzenie ewidencji, sporządzania deklaracji i wyboru formy opodatkowania, to zapraszamy do kontaktu.
W imieniu naszych klientów załatwiamy wszelkie formalności w ZUS, US i innych urzędach.

Odbieramy dokumenty od klienta. Istnieje możliwość elastycznego umawiania spotkań – nawet w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Klientom rozpoczynającym działalność gospodarczą pomoc w rejestracji – GRATIS.

Zapraszamy do kontaktu!